[Day 12-31] Hindi Napagtagumpayan

Binalak ko talagang tapusin ang pagsubok na pagsagot sa mga katanungan para sa natatanging pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngunit kinalulungkot kong hindi ko na ito magagampanan pa. Ang mga nalabing tanong ay sadyang gusto ko ding masagot pero dahil napakaraming kailangang gawin sa opisina at tila ako’y nainip na din naman ako sapagkat naputol na ang akin momentum, hindi ko na matutugunan ang akin tungkulin.

Gayumpaman, napakayaman ng ating wika. Ang paggamit nito ay sadyang isang karangalan at nawa’y mahalin pa natin ito bilang isang Pilipino. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s